Skicka en förfrågan

Ange ditt fordonsidentifikationsnummer (17 siffror).

Har din förfrågan samband med en aktiv beställningsprocess för ett Carado-fordon hos en av våra handelspartners?

Unik referens för din ordertransaktion med vår handelspartner

Exempel: uppgraderingar/nedgraderingar, COC-handlingar, extra säte, typskylt, hjul/däck osv.

Observera att vi behöver en kopia av registreringsbeviset del 1 (registreringsbevis för fordonet) för att behandla din begäran.

Observera att vi behöver en kopia av registreringsbeviset del 1 (registreringsbevis för fordonet) för att behandla din begäran.

Observera att vi behöver en kopia av registreringsbeviset del 1 (registreringsbevis för fordonet) för att behandla din begäran.

Exempel: Bruksanvisningar, broschyrer, frågor om fordonsutrustning osv.

När hade du senast kontakt med din bransch- eller servicepartner om ditt problem?

Alla personuppgifter behandlas i princip konfidentiellt. De uppgifter som lämnas kommer endast att lagras och behandlas i samband med kundförfrågan. De lagrade uppgifterna kommer inte att överlämnas till obehöriga tredje parter. För detaljerad information om dataskydd och dina rättigheter som registrerad, se vår dataskyddsförklaring på vår webbplats. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att skicka ett kort meddelande via e-post till info@carado.com.

Lägg till fil eller släpp filer här